logo fittrend.cz

Správná výživa a dostatek pohybu ...
                   ... CESTA KE ZDRAVÍ!

Článek: reference

Český registr fitness profesionálů

Český registr fitness profesionálů

Co to je Český registr fitness profesionálů?


Důvodem pro založení Českého registru fitness profesionálů je po vzoru ostatních evropských i světových zemí vytvořit oficiální přehled osobních trenérů, fitness instruktorů, tanečníků i choreografů a dalších sportovních profesionálů, kteří na území České republiky pracují se širokou veřejnosti v oblasti fitness aktivit.

Český registr fitness profesionálů je projektem České komory fitness, o.s., založené dne 13.10.2011. Jejím cílem je zastupovat český fitness sektor jak před orgány státní zprávy, tak i ostatními třetími stranami, vyjednávat podmínky pro efektivní práci jejích členů a reprezentovat český fitness sektor na mezinárodním poli. Současně by se měla stát garantem kvality poskytovaných služeb fitness profesionálů tak, aby český fitness sektor začal být plně respektován a vnímán jako samostatné odvětví národního hospodářství, který může být významným pomocníkem v boji proti civilizačním chorobám přímo navazujících na snížení pravidelné fyzické aktivity lidí všech věkových kategorií bez ohledu na jejich aktuální fyzickou a psychickou kondici.


© www.fittrend.cz - 2009 / správce webu